Zvířata

V mnohých domácnostech se chová různé zvířectvo. Namátkou vyberu jen ty nejobyčejnější

a trochu exotičtější zvířata jako